venerdì 14 novembre 2014

Oggi leggiamo Petru Fudduni: "Cuntrastu cu Roccu Stivala"Cuntrastu  cu Roccu Stivala

Duello sagace e graffiante, in punta di verso, tra i poeti Stivala (protetto del mecenate Ottavio) e Fudduni (che aspira ad acquisire lo status dell'altro poeta).

STIVALA

Eu su' Stivala, mastru di canzuni
e natu sugnu sutta Muncibèddu;
va spiaccìnni anchi a Salumuni
si ci haiu datu, e ci dugnu marteddu;
cu quali causa e quali ragiuni,
davanti di lu meu Ottaviu beddu,
ti duvirissi stari a dinucchiuni
quannu Stivala sta cù lu cappeddu.

FUDDUNI

Eu su' lu Petru chiamatu Fudduni,
e sugnu di lu meu Palermu beddu;
e natu sugnu sutta un cristalluni,
unni si teni giudicu e maceddu;
e tu, sbirrazzu assuggettu a un vastuni,
nnimicu di la patria, ribbeddu;
tu duvirissi stari a dinucchiuni;
sedi, arriventa, sta senza cappeddu.

Eu su' lu Petru chiamatu Fudduni,
e sugnu di lu meu Palermu beddu;
comu un surdatu sparu lu cannuni,
a tutti quanti vi tegnu a marteddu.
Tu si Stivala, ed io su' stivaluni;
lu cori ti lu cassu, cù un cuteddu;
mmanu l'hai tinutu lu vastuni;
ora di riccu, torna puvireddu.


Pietro Fullone (*?  +22 marzo 1670)
(I versi, tratti dal web, potrebbero differire dall'originale)


Postati da zio-silen

Foto di zio-silen

Nessun commento: