domenica 10 febbraio 2013

Oggi leggiamo Ignazio Buttitta: "Lingua e dialettu"Lingua e dialettu

Un populu
mittitulu a catina
spugghiatulu
attuppatici a
vucca,
è ancora libiru.

Livatici u
travagghiu
u passaportu
a tavula unni
mancia
u lettu unni dormi,
è ancora riccu.

Un populu,
diventa poviru e
servu,
quannu ci arrubbanu
a lingua
addutata di patri:
è persu pi sempri.

Diventu poviru e
servu,
quannu i paroli non
figghianu paroli
e si mancianu tra
d'iddi.

Minn'addugnu ora,
mentri accordu a
chitarra du
dialettu
ca perdi na corda
lu jornu.

Mentri arripezzu
a tila camulata
chi tesseru i
nostri avi
cu lana di pecuri
siciliani.

E sugnu poviru:
haiu i dinari
e non li pozzu
spènniri;
i giuelli
e non li pozzu
rigalari;
u cantu,
nta gaggia
cu l'ali tagghiati.

U poviru,
c'addatta nte minni
strippi
da matri putativa,
chi u chiama
figghiu
pi nciuria.

Nuàtri l'avevamu a
matri,
nni l'arrubbaru;
aveva i minni a
funtani di latti
e ci vìppiru tutti,
ora ci sputanu.

Nni ristò a vuci
d'idda,
a cadenza,
a nota vascia
du sonu e du
lamentu:
chissi non nni
ponnu rubari.

Nni ristò a
sumigghianza,
l'annatura,
i gesti,
i lampi nta
l'occhi:
chissi non nni
ponnu rubari.

Non nni ponnu
rubari,
ma ristamu poviri
e orfani u stissu. 


(Ignazio Buttitta)Postata da zio-silen
Foto di zio silen

Nessun commento: