venerdì 4 gennaio 2013

Oggi leggiamo Giovanni Meli: "L'occhi"

                                                                                                                                         
  L'occhi

 Ucchiuzzi nìuri
 si taliati,
 faciti càdiri
 casi e citati;
 jeu, muru debuli
 di petri e taju,
 cunsidiratilu
 si allura caju!
 Sia arti maggica,
 sia naturali,
 in vui risplendinu
 biddizzi tali,
 chi tutti ‘nzèmmula
 cumponnu un ciarmu
 capaci a smoviri
 lu stissu marmu.
 À tanta grazia
 ssa vavaredda,
 quannu si situa
 menza a vanedda,
 chi, veru martiri
 di lu disiu,
 cadi in deliquiu
 lu cori miu!
 Si siti languidi,
 ucchiuzzi cari,
 cui ci pò reggiri?
 cui ci pò stari?
 Mi veni un pìulu,
 chi m’assutterra,
 l’alma si spiccica,
 lu senziu sferra.
 Poi cui pò esprimiri
 lu vostru risu,
 ucchiuzzi amabili,
 s’è un paradisu?
 Lu pettu s’aggita,
 lu sangu vugghi,
 sù tuttu spìnguli,
 sù tuttu agugghi.
 Ma quantu lagrimi.
 ucchiuzzi amati,
 ma quantu spasimi
 chi mi custati!
 Ajàti làstima
 di lu miu statu:
 vaja, riditimi,
 ca sù sanatu!
(Giovanni Meli)

Postata da zio-silen

Foto di zio-silen

Questo Blog, fermo restando quanto puntualizzato nelle "avvertenze", consente la copia di proprie foto per uso esclusivamente personale e "non commerciale", con obbligo di citazione della fonte (www.palermodintorni.blogspot.com).
Si ricorda che la violazione del diritto d'autore (copyright) è perseguibile legalmente.

Nessun commento: