giovedì 10 gennaio 2013

Le poesie di zio-silen: "Rapiti Sesamu!"


Rapiti Sesamu!

"Rapiti Sesamu", era chiamatu:
pirtusu nivuru, arricamatu
di ficurinnia, spini e carduna.
Purtuni magicu di li latruna.

'Nto ventu curru, senza cchiù ciatu;
rapi 'i sò vrazza nannuzzu amatu. 

"Quetati picciriddu: è fantasia!
nta grutta nenti e nuddu, ascuta a mia.
St'occhi ponnu pittari li latruna
unni la lupa detti latti e cuna:
Alì Babà, quaranta e  ancora centu
munnati comu aranci"...

Sciùscia 'u ventu.
Versi e foto di Leo Sinzi/zio-silen

Si ricorda che la violazione del diritto d'autore (copyright) è perseguibile legalmente.
Nessun commento: